LIÊN HỆ

Lô D1, Đường D1&N3, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

contact@preca.vn

0979 834 147 (Mr.Ngân)
0901 834 293 (Ms.Phương)