Hiệp hội nhà thầu xây dựng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kịp thời khi khó khăn chồng chất khó khăn

Thời gian qua, dịch Covid 19 đã và đang tác động xấu đến nhiều mặt đời sống kinh tế-xã hội của nước ta, trong đó các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, Hiệp hội các nhà thầu xây […]

Xem thêm »